İsmail Bilen

İSMAİL BİLEN
(İzmir Devlet Opera ve Balesi Emekli Koro Sanatçısı)

1943 yılında Gaziantep/Nizip ilçesinde doğdu. İlkokulu bitirip müfredat programı (şimdiki Güzel Sanatlar Lisesi gibi) müzik ağırlıklı olan İstanbul/ Çapa İlköğretmen Okulu “Müzik Semineri”sınıfından 1962 yılında mezun olup dört yıl ilkokul öğretmenliği yaptı.

1966//69  yıllarında Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik bölümünde Azize İşık ve Saip Egüz ile koro ve şan eğitimi çalışan Bilen mezuniyetinden sonra birçok ortaöğretim kurumunda müzik eğitimciliği yaptı. Başarılı çalışmaları nedeniyle Gazi Eğt. Enst. Müzik Bölümü öğretmenler kurulu kararıyla Ank.Öğr. Okulu “Müzik Semineri”nde görevlendirildi .

1977 Yılında Gazi Eğt. Enst. Müzik Bölümüne, Müzik Öğretim Yöntemleri alanında “asistan” olarak giren  Bilen  aynı yıl A.Ü.Eğitim Fakültesini dışarıdan bitirerek “Eğitim Programları Öğretimi” (EPÖ) dalında Yüksek Lisans  yaparak Eğitimde Uzmanlık diplomasını aldı. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığının açtığı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik birçok Hizmet İçi Eğitim kursunda öğretim elemanı olarak görev aldı.

1983 yılınd İzmir Devlet Opera ve Balesi Koro Sanatçısı oldu. Operadaki görevinin yanı sıra İzmir Opera Çocuk Korosunu çalıştırıp yönetti. Ayrıca İzmir’de Kültür-Sanat Sen, Tobav ve Konak Belediyesi Çocuk Koroları’nın kurulmasına öncü oldu.

Türkiye Polifonik Korolar Derneğinin Polifonik Koro Müziğine Hizmet Özel  Ödülü’ ne (2006) layık görülen İsmail Bilen’in   TRT’nin “Birlikte Söyleyelim” programında seslendirilmiş  birçok çocuk şarkısı ve türkü düzenlemeleri  yanında  Cırcır Böceği ile Karınca ( Kültür Bakanlığı 1977)  Babamıza Türkü ( Dr. Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması 2000) ödül kazanmış şarkıları da bulınan Bilen uzun süre Devlet Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı (TOBAV) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Bu süreçte özellikle Çocuk Korolarının,Çocuk Tiyatrosunun,Çocuk Balesinin; çocuk eğitiminde daha etkili olarak yer alması için.çalıştı.. Sesima Kulak Verin” projesi koordinatörlüğünü yürüttü
Evli ve üç çocuğu olan  İsmail Bilen   2008 yılında İzmir Operasından  emekli olup halen /Tobav Çocuk Koroları  ile yaptığı çalışmalarını sürdürmektedir.